top of page
Prijave na edukaciju više nisu moguće.

Postavljanje i praćenje ciljeva

Osnažite svoje managerske vještine i povećajte produktivnost timova na vašem radnom mjestu.

  • Ended
  • 1.200 hrvatskih kuna
  • Radnička cesta 80

Service Description

Kroz 3 sata predavanja dobiti ćete sveobuhvatno znanje o rukovođenju timovima, zadavanju i praćenju zadataka, strategijama postavljanja ciljeva (top down, bottom up), a sve u svrhu veće produktivnosti radnika na radnom mjestu i osnaživanja vaših menadžerskih kompetencija. Predavanje pokriva praktične primjere i zadatke, kao i akcijski plan koji možete odmah primjeniti nakon predavanja. Predavanje pokriva teme: - Što je cilj i SMART metoda - Vrste ciljeva - Komunikacija ciljeva i mjere - Akcijski plan


Contact Details

091/1899629

siki.matijas@gmail.com

Miramarska Cesta, Zagreb, Croatia


bottom of page